Judetul Harghita
Comuna Bilbor
Formular: 11/01
BUGETUL LOCAL
DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2011
- mii lei -
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod
indicator
Prevederi anuale
Prevederi trimestriale
Total
din care cred.bug. destinate stingerii pl. restante
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02) 49.02 3.642,50 606,50 1.133,00 1.116,00 787,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101.177,50326,60318,30272,90259,70
Cheltuieli salariale in bani 10.01928,60251,70250,10216,50210,30
Salarii de baza10.01.01840,10221,20220,10209,50189,30
Sporuri pentru conditii de munca10.01.0545,0019,0017,009,00
Alte sporuri10.01.0614,503,703,603,603,60
Fond aferent platii cu ora10.01.1114,005,005,004,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.1212,001,803,403,403,40
Indemnizatii de delegare10.01.133,001,001,001,00
Contributii 10.03248,9074,9068,2056,4049,40
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01164,5050,5047,3037,8028,90
Contributii de asigurari de somaj10.03.0215,104,003,103,704,30
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.0346,2013,4012,4010,909,50
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0410,603,202,301,903,20
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.0612,503,803,102,103,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20552,50136,40183,70144,4088,00
Bunuri si servicii 20.01416,00122,40110,1099,5084,00
Furnituri de birou20.01.0114,004,005,002,003,00
Materiale pentru curatenie20.01.025,503,502,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica20.01.0380,0023,0027,0019,0011,00
Carburanti si lubrifianti20.01.053,003,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet20.01.0832,508,008,008,008,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09254,5079,9061,1058,5055,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.3026,507,505,507,006,50
Reparatii curente20.02114,5010,0063,6040,90
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.0511,001,005,003,002,00
Alte obiecte de inventar20.05.3011,001,005,003,002,00
Deplasari, detasari, transferari 20.067,502,002,501,002,00
Deplasari interne, detasari, transferari20.06.017,502,002,501,002,00
Pregatire profesionala20.132,501,001,50
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere20.191,001,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 5077,0077,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale50.0477,0077,00
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51SF16,007,003,003,003,00
Transferuri curente 51.0116,007,003,003,003,00
Transferuri catre institutii publice51.01.0116,007,003,003,003,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57164,0046,0033,0029,0056,00
Ajutoare sociale 57.02164,0046,0033,0029,0056,00
Ajutoare sociale in numerar57.02.0198,0030,0016,0013,0039,00
Ajutoare sociale in natura57.02.0266,0016,0017,0016,0017,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 701.655,5013,50595,00666,70380,30
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 711.655,5013,50595,00666,70380,30
Active fixe 71.011.655,5013,50595,00666,70380,30
Constructii71.01.011.225,00178,00666,70380,30
Alte active fixe71.01.30430,5013,50417,00
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02) 50.02 557,50 183,80 181,80 95,70 96,20
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 468,30 103,70 178,70 92,70 93,20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10271,3063,7069,2069,2069,20
Cheltuieli salariale in bani 10.01212,1049,8054,1054,1054,10
Salarii de baza10.01.01185,6044,3047,1047,1047,10
Alte sporuri10.01.0614,503,703,603,603,60
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.1212,001,803,403,403,40
Contributii 10.0359,2013,9015,1015,1015,10
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.0144,3010,4011,3011,3011,30
Contributii de asigurari de somaj10.03.021,200,300,300,300,30
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.0311,302,602,902,902,90
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,400,100,100,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.062,000,500,500,500,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20125,0038,0039,5023,5024,00
Bunuri si servicii 20.0193,0025,0024,5022,5021,00
Furnituri de birou20.01.0111,003,004,002,002,00
Materiale pentru curatenie20.01.021,000,500,50
Incalzit, Iluminat si forta motrica20.01.038,003,002,002,001,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet20.01.0827,007,007,007,006,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.0924,006,006,006,006,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.3022,006,005,005,006,00
Reparatii curente20.0220,0010,0010,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.056,001,003,002,00
Alte obiecte de inventar20.05.306,001,003,002,00
Deplasari, detasari, transferari 20.064,001,001,001,001,00
Deplasari interne, detasari, transferari20.06.014,001,001,001,001,00
Pregatire profesionala20.131,001,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere20.191,001,00
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51SF2,002,00
Transferuri curente 51.012,002,00
Transferuri catre institutii publice51.01.012,002,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 7070,0070,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7170,0070,00
Active fixe 71.0170,0070,00
Alte active fixe71.01.3070,0070,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 468,30 103,70 178,70 92,70 93,20
Autoritati executive 51.02.01.03 468,30 103,70 178,70 92,70 93,20
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.02.10+ 54.02.50) 54.02 89,20 80,10 3,10 3,00 3,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1012,203,103,103,003,00
Cheltuieli salariale in bani 10.019,002,102,302,302,30
Salarii de baza10.01.019,002,102,302,302,30
Contributii 10.033,201,000,800,700,70
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.012,000,500,500,500,50
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,200,100,10
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.030,800,200,200,200,20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060,100,10
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 5077,0077,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale50.0477,0077,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 77,00 77,00
Alte servicii publice generale 54.02.50 12,20 3,10 3,10 3,00 3,00
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+ 61.02) 59.02 10,00 2,00 8,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+ 61.02.05+ 61.02.50) 61.02 10,00 2,00 8,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2010,002,008,00
Reparatii curente20.025,005,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.055,002,003,00
Alte obiecte de inventar20.05.305,002,003,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 10,00 2,00 8,00
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02) 63.02 1.908,80 361,00 562,80 706,10 278,90
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50) 65.02 912,00 240,50 258,50 215,00 198,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10696,00200,00181,00146,00169,00
Cheltuieli salariale in bani 10.01555,00154,00143,00118,50139,50
Salarii de baza10.01.01493,00129,00120,00118,50125,50
Sporuri pentru conditii de munca10.01.0545,0019,0017,009,00
Fond aferent platii cu ora10.01.1114,005,005,004,00
Indemnizatii de delegare10.01.133,001,001,001,00
Contributii 10.03141,0046,0038,0027,5029,50
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.0186,0030,0025,0017,0014,00
Contributii de asigurari de somaj10.03.0212,503,002,503,004,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.0325,008,006,505,005,50
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.049,002,502,001,503,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.068,502,502,001,003,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20150,0024,5060,5053,0012,00
Bunuri si servicii 20.0186,0023,5027,5024,0011,00
Furnituri de birou20.01.013,001,001,001,00
Materiale pentru curatenie20.01.024,503,001,50
Incalzit, Iluminat si forta motrica20.01.0360,0017,0022,0014,007,00
Carburanti si lubrifianti20.01.053,003,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet20.01.085,501,001,001,002,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.095,503,002,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.304,501,500,502,000,50
Reparatii curente20.0259,0030,0029,00
Deplasari, detasari, transferari 20.063,501,001,501,00
Deplasari interne, detasari, transferari20.06.013,501,001,501,00
Pregatire profesionala20.131,501,50
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 5766,0016,0017,0016,0017,00
Ajutoare sociale 57.0266,0016,0017,0016,0017,00
Ajutoare sociale in natura57.02.0266,0016,0017,0016,0017,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02) 65.02.03 378,00 112,50 94,50 75,00 96,00
Invatamant prescolar 65.02.03.01 169,50 48,50 43,00 34,50 43,50
Invatamant primar 65.02.03.02 208,50 64,00 51,50 40,50 52,50
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 534,00 128,00 164,00 140,00 102,00
Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 534,00 128,00 164,00 140,00 102,00
Sanatate (cod 66.02.06+ 66.02.08+ 66.02.50) 66.02 34,60 7,70 8,80 9,20 8,90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1034,607,708,809,208,90
Cheltuieli salariale in bani 10.0127,006,007,007,007,00
Salarii de baza10.01.0127,006,007,007,007,00
Contributii 10.037,601,701,802,201,90
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.015,401,101,301,501,50
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,200,100,10
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.031,500,300,400,400,40
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,200,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060,300,100,100,10
Servicii de sanatate publica 66.02.08 34,60 7,70 8,80 9,20 8,90
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50) 67.02 650,10 22,80 209,00 409,30 9,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1024,606,306,006,306,00
Cheltuieli salariale in bani 10.0118,204,404,604,604,60
Salarii de baza10.01.0118,204,404,604,604,60
Contributii 10.036,401,901,401,701,40
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.014,001,001,001,001,00
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,400,200,20
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.031,200,300,300,300,30
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,500,200,100,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060,300,200,10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2017,003,008,003,003,00
Bunuri si servicii 20.0117,003,008,003,003,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica20.01.0312,003,003,003,003,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.095,005,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 70608,5013,50195,00400,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71608,5013,50195,00400,00
Active fixe 71.01608,5013,50195,00400,00
Constructii71.01.01525,00125,00400,00
Alte active fixe71.01.3083,5013,5070,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30) 67.02.03 121,60 14,30 89,00 9,30 9,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 9,90 2,50 2,40 2,60 2,40
Camine culturale 67.02.03.07 111,70 11,80 86,60 6,70 6,60
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 370,00 70,00 300,00
Sport 67.02.05.01 370,00 70,00 300,00
Servicii religioase 67.02.06 158,50 8,50 50,00 100,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 68.02.11+ 68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) 68.02 312,10 90,00 86,50 72,60 63,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10124,1042,0046,5035,60
Cheltuieli salariale in bani 10.0196,2032,7036,3027,20
Salarii de baza10.01.0196,2032,7036,3027,20
Contributii 10.0327,909,3010,208,40
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.0120,406,907,605,90
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,500,200,200,10
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.035,601,801,901,90
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,300,100,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.061,100,300,400,40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2076,0013,0021,0021,0021,00
Bunuri si servicii 20.0176,0013,0021,0021,0021,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.0976,0013,0021,0021,0021,00
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51SF14,005,003,003,003,00
Transferuri curente 51.0114,005,003,003,003,00
Transferuri catre institutii publice51.01.0114,005,003,003,003,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 5798,0030,0016,0013,0039,00
Ajutoare sociale 57.0298,0030,0016,0013,0039,00
Ajutoare sociale in numerar57.02.0198,0030,0016,0013,0039,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 176,10 42,00 46,50 48,60 39,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 176,10 42,00 46,50 48,60 39,00
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 14,00 5,00 3,00 3,00 3,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02) 68.02.15 46,00 30,00 16,00
Ajutor social 68.02.15.01 46,00 30,00 16,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 76,00 13,00 21,00 21,00 21,00
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02) 69.02 858,70 61,70 85,80 299,30 411,90
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50) 70.02 774,70 33,70 66,80 280,30 393,90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1014,703,803,703,603,60
Cheltuieli salariale in bani 10.0111,102,702,802,802,80
Salarii de baza10.01.0111,102,702,802,802,80
Contributii 10.033,601,100,900,800,80
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.012,400,600,600,600,60
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,100,10
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.030,800,200,200,200,20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060,200,100,10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2060,0029,9010,1010,0010,00
Bunuri si servicii 20.0160,0029,9010,1010,0010,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.0960,0029,9010,1010,0010,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 70700,0053,00266,70380,30
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71700,0053,00266,70380,30
Active fixe 71.01700,0053,00266,70380,30
Constructii71.01.01700,0053,00266,70380,30
Locuinte (cod 70.02.03.01+ 70.02.03.30) 70.02.03 700,00 53,00 266,70 380,30
Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 700,00 53,00 266,70 380,30
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02) 70.02.05 14,70 3,80 3,70 3,60 3,60
Alimentare cu apa 70.02.05.01 14,70 3,80 3,70 3,60 3,60
Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 60,00 29,90 10,10 10,00 10,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06) 74.02 84,00 28,00 19,00 19,00 18,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2084,0028,0019,0019,0018,00
Bunuri si servicii 20.0184,0028,0019,0019,0018,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.0984,0028,0019,0019,0018,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02) 74.02.05 84,00 28,00 19,00 19,00 18,00
Salubritate 74.02.05.01 84,00 28,00 19,00 19,00 18,00
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02) 79.02 307,50 300,60 6,90
Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.06+ 84.02.50) 84.02 307,50 300,60 6,90
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2030,5023,606,90
Reparatii curente20.0230,5023,606,90
CHELTUIELI DE CAPITAL 70277,00277,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71277,00277,00
Active fixe 71.01277,00277,00
Alte active fixe71.01.30277,00277,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 307,50 300,60 6,90
Drumuri si poduri 84.02.03.01 307,50 300,60 6,90
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02
REZERVE 97.02
EXCEDENT (cod 00.01-49.02) 98.02
DEFICIT 1) (cod 49.02-00.01) 99.02 1.468,50 13,50 595,00 613,00 247,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02) 49.02 1.987,00 593,00 538,00 449,30 406,70
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101.177,50326,60318,30272,90259,70
Cheltuieli salariale in bani 10.01928,60251,70250,10216,50210,30
Salarii de baza10.01.01840,10221,20220,10209,50189,30
Sporuri pentru conditii de munca10.01.0545,0019,0017,009,00
Alte sporuri10.01.0614,503,703,603,603,60
Fond aferent platii cu ora10.01.1114,005,005,004,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.1212,001,803,403,403,40
Indemnizatii de delegare10.01.133,001,001,001,00
Contributii 10.03248,9074,9068,2056,4049,40
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01164,5050,5047,3037,8028,90
Contributii de asigurari de somaj10.03.0215,104,003,103,704,30
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.0346,2013,4012,4010,909,50
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0410,603,202,301,903,20
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.0612,503,803,102,103,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20552,50136,40183,70144,4088,00
Bunuri si servicii 20.01416,00122,40110,1099,5084,00
Furnituri de birou20.01.0114,004,005,002,003,00
Materiale pentru curatenie20.01.025,503,502,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica20.01.0380,0023,0027,0019,0011,00
Carburanti si lubrifianti20.01.053,003,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet20.01.0832,508,008,008,008,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09254,5079,9061,1058,5055,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.3026,507,505,507,006,50
Reparatii curente20.02114,5010,0063,6040,90
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.0511,001,005,003,002,00
Alte obiecte de inventar20.05.3011,001,005,003,002,00
Deplasari, detasari, transferari 20.067,502,002,501,002,00
Deplasari interne, detasari, transferari20.06.017,502,002,501,002,00
Pregatire profesionala20.132,501,001,50
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere20.191,001,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 5077,0077,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale50.0477,0077,00
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51SF16,007,003,003,003,00
Transferuri curente 51.0116,007,003,003,003,00
Transferuri catre institutii publice51.01.0116,007,003,003,003,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57164,0046,0033,0029,0056,00
Ajutoare sociale 57.02164,0046,0033,0029,0056,00
Ajutoare sociale in numerar57.02.0198,0030,0016,0013,0039,00
Ajutoare sociale in natura57.02.0266,0016,0017,0016,0017,00
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02) 50.02 487,50 183,80 111,80 95,70 96,20
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 398,30 103,70 108,70 92,70 93,20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10271,3063,7069,2069,2069,20
Cheltuieli salariale in bani 10.01212,1049,8054,1054,1054,10
Salarii de baza10.01.01185,6044,3047,1047,1047,10
Alte sporuri10.01.0614,503,703,603,603,60
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.1212,001,803,403,403,40
Contributii 10.0359,2013,9015,1015,1015,10
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.0144,3010,4011,3011,3011,30
Contributii de asigurari de somaj10.03.021,200,300,300,300,30
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.0311,302,602,902,902,90
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,400,100,100,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.062,000,500,500,500,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20125,0038,0039,5023,5024,00
Bunuri si servicii 20.0193,0025,0024,5022,5021,00
Furnituri de birou20.01.0111,003,004,002,002,00
Materiale pentru curatenie20.01.021,000,500,50
Incalzit, Iluminat si forta motrica20.01.038,003,002,002,001,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet20.01.0827,007,007,007,006,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.0924,006,006,006,006,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.3022,006,005,005,006,00
Reparatii curente20.0220,0010,0010,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.056,001,003,002,00
Alte obiecte de inventar20.05.306,001,003,002,00
Deplasari, detasari, transferari 20.064,001,001,001,001,00
Deplasari interne, detasari, transferari20.06.014,001,001,001,001,00
Pregatire profesionala20.131,001,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere20.191,001,00
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51SF2,002,00
Transferuri curente 51.012,002,00
Transferuri catre institutii publice51.01.012,002,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 398,30 103,70 108,70 92,70 93,20
Autoritati executive 51.02.01.03 398,30 103,70 108,70 92,70 93,20
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.02.10+ 54.02.50) 54.02 89,20 80,10 3,10 3,00 3,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1012,203,103,103,003,00
Cheltuieli salariale in bani 10.019,002,102,302,302,30
Salarii de baza10.01.019,002,102,302,302,30
Contributii 10.033,201,000,800,700,70
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.012,000,500,500,500,50
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,200,100,10
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.030,800,200,200,200,20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060,100,10
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 5077,0077,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale50.0477,0077,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 77,00 77,00
Alte servicii publice generale 54.02.50 12,20 3,10 3,10 3,00 3,00
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+ 61.02) 59.02 10,00 2,00 8,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+ 61.02.05+ 61.02.50) 61.02 10,00 2,00 8,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2010,002,008,00
Reparatii curente20.025,005,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.055,002,003,00
Alte obiecte de inventar20.05.305,002,003,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 10,00 2,00 8,00
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02) 63.02 1.300,30 347,50 367,80 306,10 278,90
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50) 65.02 912,00 240,50 258,50 215,00 198,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10696,00200,00181,00146,00169,00
Cheltuieli salariale in bani 10.01555,00154,00143,00118,50139,50
Salarii de baza10.01.01493,00129,00120,00118,50125,50
Sporuri pentru conditii de munca10.01.0545,0019,0017,009,00
Fond aferent platii cu ora10.01.1114,005,005,004,00
Indemnizatii de delegare10.01.133,001,001,001,00
Contributii 10.03141,0046,0038,0027,5029,50
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.0186,0030,0025,0017,0014,00
Contributii de asigurari de somaj10.03.0212,503,002,503,004,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.0325,008,006,505,005,50
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.049,002,502,001,503,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.068,502,502,001,003,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20150,0024,5060,5053,0012,00
Bunuri si servicii 20.0186,0023,5027,5024,0011,00
Furnituri de birou20.01.013,001,001,001,00
Materiale pentru curatenie20.01.024,503,001,50
Incalzit, Iluminat si forta motrica20.01.0360,0017,0022,0014,007,00
Carburanti si lubrifianti20.01.053,003,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet20.01.085,501,001,001,002,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.095,503,002,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.304,501,500,502,000,50
Reparatii curente20.0259,0030,0029,00
Deplasari, detasari, transferari 20.063,501,001,501,00
Deplasari interne, detasari, transferari20.06.013,501,001,501,00
Pregatire profesionala20.131,501,50
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 5766,0016,0017,0016,0017,00
Ajutoare sociale 57.0266,0016,0017,0016,0017,00
Ajutoare sociale in natura57.02.0266,0016,0017,0016,0017,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02) 65.02.03 378,00 112,50 94,50 75,00 96,00
Invatamant prescolar 65.02.03.01 169,50 48,50 43,00 34,50 43,50
Invatamant primar 65.02.03.02 208,50 64,00 51,50 40,50 52,50
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 534,00 128,00 164,00 140,00 102,00
Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 534,00 128,00 164,00 140,00 102,00
Sanatate (cod 66.02.06+ 66.02.08+ 66.02.50) 66.02 34,60 7,70 8,80 9,20 8,90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1034,607,708,809,208,90
Cheltuieli salariale in bani 10.0127,006,007,007,007,00
Salarii de baza10.01.0127,006,007,007,007,00
Contributii 10.037,601,701,802,201,90
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.015,401,101,301,501,50
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,200,100,10
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.031,500,300,400,400,40
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,200,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060,300,100,100,10
Servicii de sanatate publica 66.02.08 34,60 7,70 8,80 9,20 8,90
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50) 67.02 41,60 9,30 14,00 9,30 9,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1024,606,306,006,306,00
Cheltuieli salariale in bani 10.0118,204,404,604,604,60
Salarii de baza10.01.0118,204,404,604,604,60
Contributii 10.036,401,901,401,701,40
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.014,001,001,001,001,00
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,400,200,20
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.031,200,300,300,300,30
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,500,200,100,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060,300,200,10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2017,003,008,003,003,00
Bunuri si servicii 20.0117,003,008,003,003,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica20.01.0312,003,003,003,003,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.095,005,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30) 67.02.03 41,60 9,30 14,00 9,30 9,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 9,90 2,50 2,40 2,60 2,40
Camine culturale 67.02.03.07 31,70 6,80 11,60 6,70 6,60
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 68.02.11+ 68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) 68.02 312,10 90,00 86,50 72,60 63,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10124,1042,0046,5035,60
Cheltuieli salariale in bani 10.0196,2032,7036,3027,20
Salarii de baza10.01.0196,2032,7036,3027,20
Contributii 10.0327,909,3010,208,40
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.0120,406,907,605,90
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,500,200,200,10
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.035,601,801,901,90
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,300,100,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.061,100,300,400,40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2076,0013,0021,0021,0021,00
Bunuri si servicii 20.0176,0013,0021,0021,0021,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.0976,0013,0021,0021,0021,00
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51SF14,005,003,003,003,00
Transferuri curente 51.0114,005,003,003,003,00
Transferuri catre institutii publice51.01.0114,005,003,003,003,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 5798,0030,0016,0013,0039,00
Ajutoare sociale 57.0298,0030,0016,0013,0039,00
Ajutoare sociale in numerar57.02.0198,0030,0016,0013,0039,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 176,10 42,00 46,50 48,60 39,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 176,10 42,00 46,50 48,60 39,00
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 14,00 5,00 3,00 3,00 3,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02) 68.02.15 46,00 30,00 16,00
Ajutor social 68.02.15.01 46,00 30,00 16,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 76,00 13,00 21,00 21,00 21,00
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02) 69.02 158,70 61,70 32,80 32,60 31,60
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50) 70.02 74,70 33,70 13,80 13,60 13,60
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1014,703,803,703,603,60
Cheltuieli salariale in bani 10.0111,102,702,802,802,80
Salarii de baza10.01.0111,102,702,802,802,80
Contributii 10.033,601,100,900,800,80
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.012,400,600,600,600,60
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,100,10
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.030,800,200,200,200,20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060,200,100,10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2060,0029,9010,1010,0010,00
Bunuri si servicii 20.0160,0029,9010,1010,0010,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.0960,0029,9010,1010,0010,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02) 70.02.05 14,70 3,80 3,70 3,60 3,60
Alimentare cu apa 70.02.05.01 14,70 3,80 3,70 3,60 3,60
Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 60,00 29,90 10,10 10,00 10,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06) 74.02 84,00 28,00 19,00 19,00 18,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2084,0028,0019,0019,0018,00
Bunuri si servicii 20.0184,0028,0019,0019,0018,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.0984,0028,0019,0019,0018,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02) 74.02.05 84,00 28,00 19,00 19,00 18,00
Salubritate 74.02.05.01 84,00 28,00 19,00 19,00 18,00
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02) 79.02 30,50 23,60 6,90
Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.06+ 84.02.50) 84.02 30,50 23,60 6,90
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2030,5023,606,90
Reparatii curente20.0230,5023,606,90
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 30,50 23,60 6,90
Drumuri si poduri 84.02.03.01 30,50 23,60 6,90
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02
REZERVE 97.02
EXCEDENT (cod 00.01-49.02) 98.02 133,30
DEFICIT 1) (cod 49.02-00.01) 99.02 70,00 63,30

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02) 49.02 1.655,50 13,50 595,00 666,70 380,30
CHELTUIELI DE CAPITAL 701.655,5013,50595,00666,70380,30
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 711.655,5013,50595,00666,70380,30
Active fixe 71.011.655,5013,50595,00666,70380,30
Constructii71.01.011.225,00178,00666,70380,30
Alte active fixe71.01.30430,5013,50417,00
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02) 50.02 70,00 70,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 70,00 70,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 7070,0070,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7170,0070,00
Active fixe 71.0170,0070,00
Alte active fixe71.01.3070,0070,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 70,00 70,00
Autoritati executive 51.02.01.03 70,00 70,00
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02) 63.02 608,50 13,50 195,00 400,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50) 67.02 608,50 13,50 195,00 400,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 70608,5013,50195,00400,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71608,5013,50195,00400,00
Active fixe 71.01608,5013,50195,00400,00
Constructii71.01.01525,00125,00400,00
Alte active fixe71.01.3083,5013,5070,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30) 67.02.03 80,00 5,00 75,00
Camine culturale 67.02.03.07 80,00 5,00 75,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 370,00 70,00 300,00
Sport 67.02.05.01 370,00 70,00 300,00
Servicii religioase 67.02.06 158,50 8,50 50,00 100,00
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02) 69.02 700,00 53,00 266,70 380,30
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50) 70.02 700,00 53,00 266,70 380,30
CHELTUIELI DE CAPITAL 70700,0053,00266,70380,30
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71700,0053,00266,70380,30
Active fixe 71.01700,0053,00266,70380,30
Constructii71.01.01700,0053,00266,70380,30
Locuinte (cod 70.02.03.01+ 70.02.03.30) 70.02.03 700,00 53,00 266,70 380,30
Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 700,00 53,00 266,70 380,30
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02) 79.02 277,00 277,00
Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.06+ 84.02.50) 84.02 277,00 277,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 70277,00277,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71277,00277,00
Active fixe 71.01277,00277,00
Alte active fixe71.01.30277,00277,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 277,00 277,00
Drumuri si poduri 84.02.03.01 277,00 277,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02
REZERVE 97.02
EXCEDENT (cod 00.01-49.02) 98.02
DEFICIT 1) (cod 49.02-00.01) 99.02 1.468,50 13,50 525,00 549,70 380,30
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..........................................