Judetul Harghita
Comuna Bilbor
Formular: 11/02
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTIIDETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2011
- mii lei -
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod
indicator
Prevederi anuale
Prevederi trimestriale
Total
din care cred.bug. destinate stingerii pl. restante
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10) 49.10 1.299,00 96,10 984,10 132,70 86,10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1024,506,106,106,206,10
Cheltuieli salariale in bani 10.0118,904,504,804,804,80
Salarii de baza10.01.0118,904,504,804,804,80
Contributii 10.035,601,601,301,401,30
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.014,001,001,001,001,00
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,100,10
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.031,200,300,300,300,30
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060,200,100,10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20454,5090,00158,00126,5080,00
Bunuri si servicii 20.01394,5090,00118,00106,5080,00
Carburanti si lubrifianti20.01.0520,0010,0010,00
Piese de schimb20.01.067,503,004,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09200,0050,0050,0050,0050,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30167,0040,0055,0052,0020,00
Reparatii curente20.0260,0040,0020,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 70820,00820,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71820,00820,00
Active fixe 71.01820,00820,00
Alte active fixe71.01.30820,00820,00
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10) 63.10 17,00 10,00 5,00 2,00
Invatamant (cod 65.10.03+ 65.10.04+ 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+ 65.10.50) 65.10 17,00 10,00 5,00 2,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2017,0010,005,002,00
Bunuri si servicii 20.0117,0010,005,002,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.3017,0010,005,002,00
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03) 65.10.04 17,00 10,00 5,00 2,00
Invatamant secundar inferior 65.10.04.01 17,00 10,00 5,00 2,00
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10) 79.10 1.282,00 86,10 979,10 130,70 86,10
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03) 83.10 1.282,00 86,10 979,10 130,70 86,10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1024,506,106,106,206,10
Cheltuieli salariale in bani 10.0118,904,504,804,804,80
Salarii de baza10.01.0118,904,504,804,804,80
Contributii 10.035,601,601,301,401,30
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.014,001,001,001,001,00
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,100,10
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.031,200,300,300,300,30
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060,200,100,10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20437,5080,00153,00124,5080,00
Bunuri si servicii 20.01377,5080,00113,00104,5080,00
Carburanti si lubrifianti20.01.0520,0010,0010,00
Piese de schimb20.01.067,503,004,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09200,0050,0050,0050,0050,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30150,0030,0050,0050,0020,00
Reparatii curente20.0260,0040,0020,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 70820,00820,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71820,00820,00
Active fixe 71.01820,00820,00
Alte active fixe71.01.30820,00820,00
Agricultura (cod 83.10.03.07+ 83.10.03.30) 83.10.03 1.282,00 86,10 979,10 130,70 86,10
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.10.03.30 1.282,00 86,10 979,10 130,70 86,10
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02
EXCEDENT (cod 00.01-49.10) 98.02
DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01) 99.02

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10) 49.10 479,00 96,10 164,10 132,70 86,10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1024,506,106,106,206,10
Cheltuieli salariale in bani 10.0118,904,504,804,804,80
Salarii de baza10.01.0118,904,504,804,804,80
Contributii 10.035,601,601,301,401,30
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.014,001,001,001,001,00
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,100,10
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.031,200,300,300,300,30
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060,200,100,10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20454,5090,00158,00126,5080,00
Bunuri si servicii 20.01394,5090,00118,00106,5080,00
Carburanti si lubrifianti20.01.0520,0010,0010,00
Piese de schimb20.01.067,503,004,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09200,0050,0050,0050,0050,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30167,0040,0055,0052,0020,00
Reparatii curente20.0260,0040,0020,00
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10) 63.10 17,00 10,00 5,00 2,00
Invatamant (cod 65.10.03+ 65.10.04+ 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+ 65.10.50) 65.10 17,00 10,00 5,00 2,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2017,0010,005,002,00
Bunuri si servicii 20.0117,0010,005,002,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.3017,0010,005,002,00
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03) 65.10.04 17,00 10,00 5,00 2,00
Invatamant secundar inferior 65.10.04.01 17,00 10,00 5,00 2,00
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10) 79.10 462,00 86,10 159,10 130,70 86,10
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03) 83.10 462,00 86,10 159,10 130,70 86,10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1024,506,106,106,206,10
Cheltuieli salariale in bani 10.0118,904,504,804,804,80
Salarii de baza10.01.0118,904,504,804,804,80
Contributii 10.035,601,601,301,401,30
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.014,001,001,001,001,00
Contributii de asigurari de somaj10.03.020,100,10
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.031,200,300,300,300,30
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040,100,10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060,200,100,10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20437,5080,00153,00124,5080,00
Bunuri si servicii 20.01377,5080,00113,00104,5080,00
Carburanti si lubrifianti20.01.0520,0010,0010,00
Piese de schimb20.01.067,503,004,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09200,0050,0050,0050,0050,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30150,0030,0050,0050,0020,00
Reparatii curente20.0260,0040,0020,00
Agricultura (cod 83.10.03.07+ 83.10.03.30) 83.10.03 462,00 86,10 159,10 130,70 86,10
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.10.03.30 462,00 86,10 159,10 130,70 86,10
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02
EXCEDENT (cod 00.01-49.10) 98.02
DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01) 99.02

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10) 49.10 820,00 820,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 70820,00820,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71820,00820,00
Active fixe 71.01820,00820,00
Alte active fixe71.01.30820,00820,00
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10) 79.10 820,00 820,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03) 83.10 820,00 820,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 70820,00820,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71820,00820,00
Active fixe 71.01820,00820,00
Alte active fixe71.01.30820,00820,00
Agricultura (cod 83.10.03.07+ 83.10.03.30) 83.10.03 820,00 820,00
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.10.03.30 820,00 820,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02
EXCEDENT (cod 00.01-49.10) 98.02
DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01) 99.02
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..........................................