Judetul Harghita
Comuna Bilbor
Formular: 11/02
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTIIDETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE PE ANUL 2011
- mii lei -
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod
indicator
Total an
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.17+ 45.10) 00.01 1.299,00 96,10 984,10 132,70 86,10
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+ 00.12) 00.02 1.299,00 96,10 984,10 132,70 86,10
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+ 00.14) 00.12 1.299,00 96,10 984,10 132,70 86,10
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 1.282,00 86,10 979,10 130,70 86,10
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.09+ 30.10.50) 30.10 1.282,00 86,10 979,10 130,70 86,10
Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 1.282,00 86,10 979,10 130,70 86,10
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10) 00.14 17,00 10,00 5,00 2,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+ 33.10.08+ 33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19+ 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50) 33.10 17,00 10,00 5,00 2,00
Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 17,00 10,00 5,00 2,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 -820,00 -820,00
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 820,00 820,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.17) 00.01 479,00 96,10 164,10 132,70 86,10
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+ 00.12) 00.02 479,00 96,10 164,10 132,70 86,10
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+ 00.14) 00.12 479,00 96,10 164,10 132,70 86,10
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 1.282,00 86,10 979,10 130,70 86,10
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.09+ 30.10.50) 30.10 1.282,00 86,10 979,10 130,70 86,10
Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 1.282,00 86,10 979,10 130,70 86,10
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10) 00.14 -803,00 10,00 -815,00 2,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+ 33.10.08+ 33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19+ 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50) 33.10 17,00 10,00 5,00 2,00
Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 17,00 10,00 5,00 2,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+ 37.10.03+ 37.10.50) 37.10 -820,00 -820,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 -820,00 -820,00

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+ 45.10) - TOTAL 00.01 820,00 820,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 820,00 820,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 820,00 820,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04) 37.10 820,00 820,00
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 820,00 820,00
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..........................................