Judetul Harghita
Comuna Bilbor
Formular: 11/01
BUGETUL LOCAL
DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE PE ANUL 2012
- mii lei -
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod
indicator
Total an
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02) 00.01 2.123,00 608,10 621,90 486,40 406,60
VENITURI PROPRII (cod 00.02- 11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16) 48.02 894,00 295,10 309,90 191,40 97,60
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12) 00.02 2.068,00 596,10 615,90 482,40 373,60
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11) 00.03 1.921,00 542,10 546,90 466,40 365,60
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+ 00.06+ 00.07) 00.04 404,50 102,30 124,90 100,90 76,40
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+ 04.02) 00.06 404,50 102,30 124,90 100,90 76,40
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) 03.02 7,00 1,80 1,70 1,90 1,60
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 7,00 1,80 1,70 1,90 1,60
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+ 04.02.04) 04.02 397,50 100,50 123,20 99,00 74,80
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 185,00 47,00 70,20 46,00 21,80
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 212,50 53,50 53,00 53,00 53,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 277,00 114,80 94,50 58,50 9,20
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50) 07.02 277,00 114,80 94,50 58,50 9,20
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02) 07.02.01 185,00 91,00 46,00 46,00 2,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 16,00 8,00 4,00 4,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 169,00 83,00 42,00 42,00 2,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03) 07.02.02 92,00 23,80 48,50 12,50 7,20
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 18,00 5,00 5,00 4,00 4,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 2,00 0,80 0,50 0,50 0,20
Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03 72,00 18,00 43,00 8,00 3,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02) 00.10 1.232,00 322,00 326,00 305,00 279,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02+ 11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.07) 11.02 1.174,00 301,00 306,00 291,00 276,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 11.02.01 31,00 15,00 16,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 891,00 236,00 223,00 224,00 208,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 252,00 50,00 67,00 67,00 68,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+ 16.02.03+ 16.02.50) 16.02 58,00 21,00 20,00 14,00 3,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02) 16.02.02 58,00 21,00 20,00 14,00 3,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 42,00 17,00 13,00 10,00 2,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 16,00 4,00 7,00 4,00 1,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 7,50 3,00 1,50 2,00 1,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 7,50 3,00 1,50 2,00 1,00
Alte impozite si taxe 18.02.50 7,50 3,00 1,50 2,00 1,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14) 00.12 147,00 54,00 69,00 16,00 8,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+ 31.02) 00.13 43,00 18,00 20,00 5,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+ 30.02.05+ 30.02.08+ 30.02.50) 30.02 43,00 18,00 20,00 5,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 43,00 18,00 20,00 5,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02) 00.14 104,00 36,00 49,00 11,00 8,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+ 34.02.50) 34.02 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+ 35.02.50) 35.02 32,00 8,00 18,00 3,00 3,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 32,00 8,00 18,00 3,00 3,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+ 36.02.07+ 36.02.11+ 36.02.22+ 36.02.50) 36.02 67,00 27,00 29,00 7,00 4,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 67,00 27,00 29,00 7,00 4,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -92,50 -7,50 -85,00
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 92,50 7,50 85,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 55,00 12,00 6,00 4,00 33,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+ 43.02) 00.18 55,00 12,00 6,00 4,00 33,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+ 00.20) 42.02 55,00 12,00 6,00 4,00 33,00
B. Curente (cod 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.40+ 42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.46+ 42.02.51+ 42.02.52) 00.20 55,00 12,00 6,00 4,00 33,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 39,00 8,00 2,00 29,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 16,00 4,00 4,00 4,00 4,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.16+ 00.17) - TOTAL 00.01 2.030,50 600,60 536,90 486,40 406,60
VENITURI PROPRII(00.02- 11.02+ 00.16- 37.02- 37.02.03) 48.02 986,50 302,60 394,90 191,40 97,60
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12) 00.02 1.975,50 588,60 530,90 482,40 373,60
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11) 00.03 1.921,00 542,10 546,90 466,40 365,60
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+ 00.06+ 00.07) 00.04 404,50 102,30 124,90 100,90 76,40
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+ 04.02) 00.06 404,50 102,30 124,90 100,90 76,40
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) 03.02 7,00 1,80 1,70 1,90 1,60
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 7,00 1,80 1,70 1,90 1,60
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+ 04.02.04) 04.02 397,50 100,50 123,20 99,00 74,80
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 185,00 47,00 70,20 46,00 21,80
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 212,50 53,50 53,00 53,00 53,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 277,00 114,80 94,50 58,50 9,20
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50) 07.02 277,00 114,80 94,50 58,50 9,20
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02) 07.02.01 185,00 91,00 46,00 46,00 2,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 16,00 8,00 4,00 4,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 169,00 83,00 42,00 42,00 2,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03) 07.02.02 92,00 23,80 48,50 12,50 7,20
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 18,00 5,00 5,00 4,00 4,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 2,00 0,80 0,50 0,50 0,20
Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03 72,00 18,00 43,00 8,00 3,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02) 00.10 1.232,00 322,00 326,00 305,00 279,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02+ 11.02.05+ 11.02.06) 11.02 1.174,00 301,00 306,00 291,00 276,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 11.02.01 31,00 15,00 16,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 891,00 236,00 223,00 224,00 208,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 252,00 50,00 67,00 67,00 68,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+ 16.02.03+ 16.02.50) 16.02 58,00 21,00 20,00 14,00 3,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02) 16.02.02 58,00 21,00 20,00 14,00 3,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 42,00 17,00 13,00 10,00 2,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 16,00 4,00 7,00 4,00 1,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 7,50 3,00 1,50 2,00 1,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 7,50 3,00 1,50 2,00 1,00
Alte impozite si taxe 18.02.50 7,50 3,00 1,50 2,00 1,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14) 00.12 54,50 46,50 -16,00 16,00 8,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+ 31.02) 00.13 43,00 18,00 20,00 5,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+ 30.02.05+ 30.02.08+ 30.02.50) 30.02 43,00 18,00 20,00 5,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 43,00 18,00 20,00 5,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02) 00.14 11,50 28,50 -36,00 11,00 8,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+ 34.02.50) 34.02 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+ 35.02.50) 35.02 32,00 8,00 18,00 3,00 3,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 32,00 8,00 18,00 3,00 3,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+ 36.02.11+ 36.02.50) 36.02 67,00 27,00 29,00 7,00 4,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 67,00 27,00 29,00 7,00 4,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+ 37.02.03+ 37.02.50) 37.02 -92,50 -7,50 -85,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -92,50 -7,50 -85,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 55,00 12,00 6,00 4,00 33,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+ 43.02) 00.18 55,00 12,00 6,00 4,00 33,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20) 42.02 55,00 12,00 6,00 4,00 33,00
B. Curente (cod 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+ 42.02.51) 00.20 55,00 12,00 6,00 4,00 33,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 39,00 8,00 2,00 29,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 16,00 4,00 4,00 4,00 4,00

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02) - TOTAL 00.01 92,50 7,50 85,00
VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12) 00.02 92,50 7,50 85,00
VENITURI NEFISCALE ( 00.14) 00.12 92,50 7,50 85,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+ 37.02) 00.14 92,50 7,50 85,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+ 37.02.05) 37.02 92,50 7,50 85,00
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 92,50 7,50 85,00
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..........................................