Judetul Harghita
Comuna Bilbor
Formular: 11/01
BUGETUL LOCAL
DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2012
- mii lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prevederi anuale Prevederi trimestriale
indicator Total din care cred.bug. destinate stingerii pl. restante Trim I Trim II Trim III Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02) 49.02 3.706,00   698,10 986,90 1.084,40 936,60
CHELTUIELI CURENTE  01 2.030,50   600,60 536,90 486,40 406,60
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 1.228,50   353,60 314,90 320,40 239,60
Cheltuieli salariale in bani  10.01 965,50   273,00 247,50 253,50 191,50
Salarii de baza 10.01.01 884,60   247,90 228,40 234,40 173,90
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 39,00   14,00 9,00 9,00 7,00
Alte sporuri 10.01.06 15,90   4,60 3,60 3,60 4,10
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 26,00   6,50 6,50 6,50 6,50
Contributii  10.03 263,00   80,60 67,40 66,90 48,10
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 193,40   58,10 50,10 50,10 35,10
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 10,10   2,30 2,70 2,70 2,40
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 44,30   15,40 10,70 10,60 7,60
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 6,60   1,80 1,70 1,60 1,50
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati 10.03.05 0,20   0,10 0,10    
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 8,40   2,90 2,10 1,90 1,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 591,00   149,00 187,00 142,00 113,00
Bunuri si servicii  20.01 529,00   141,00 164,00 119,00 105,00
Furnituri de birou 20.01.01 14,00   4,00 4,00 2,00 4,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00     3,00 1,00 1,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 71,00   11,00 26,00 19,00 15,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,00     3,00 3,00  
Transport 20.01.07 7,00   2,00 2,00 1,00 2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 31,00   8,00 8,00 7,00 8,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 307,00   98,00 82,00 70,00 57,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 88,00   18,00 36,00 16,00 18,00
Reparatii curente 20.02 25,00     10,00 15,00  
Bunuri de natura obiectelor de inventar  20.05 8,00   2,00 6,00    
Alte obiecte de inventar 20.05.30 8,00   2,00 6,00    
Deplasari, detasari, transferari  20.06 16,00   4,00 5,00 4,00 3,00
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 16,00   4,00 5,00 4,00 3,00
Pregatire profesionala 20.13 13,00   2,00 2,00 4,00 5,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA  50 63,00   63,00      
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 63,00   63,00      
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  51SF 16,00   3,00 4,00 4,00 5,00
Transferuri curente  51.01 16,00   3,00 4,00 4,00 5,00
Transferuri catre institutii publice 51.01.01 16,00   3,00 4,00 4,00 5,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 124,00   30,00 28,00 20,00 46,00
Ajutoare sociale  57.02 124,00   30,00 28,00 20,00 46,00
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 93,00   15,00 12,00 20,00 46,00
Ajutoare sociale in natura 57.02.02 31,00   15,00 16,00    
TITLUL X ALTE CHELTUIELI  59 8,00   2,00 3,00   3,00
Burse 59.01 8,00   2,00 3,00   3,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 1.675,50   97,50 450,00 598,00 530,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE  71 1.675,50   97,50 450,00 598,00 530,00
Active fixe  71.01 1.675,50   97,50 450,00 598,00 530,00
Constructii 71.01.01 1.418,00     370,00 548,00 500,00
Alte active fixe 71.01.30 257,50   97,50 80,00 50,00 30,00
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02) 50.02 623,60   193,60 152,90 147,00 130,10
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 546,30   126,70 149,30 143,40 126,90
CHELTUIELI CURENTE  01 396,30   106,70 99,30 93,40 96,90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 285,30   80,70 68,30 68,40 67,90
Cheltuieli salariale in bani  10.01 229,20   65,70 54,50 54,50 54,50
Salarii de baza 10.01.01 190,80   56,10 44,90 44,90 44,90
Alte sporuri 10.01.06 12,40   3,10 3,10 3,10 3,10
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 26,00   6,50 6,50 6,50 6,50
Contributii  10.03 56,10   15,00 13,80 13,90 13,40
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 41,10   11,10 10,00 10,00 10,00
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00   0,30 0,20 0,30 0,20
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 12,00   3,00 3,00 3,00 3,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,30   0,10 0,10 0,10  
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,70   0,50 0,50 0,50 0,20
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 109,00   26,00 31,00 25,00 27,00
Bunuri si servicii  20.01 90,00   23,00 22,00 21,00 24,00
Furnituri de birou 20.01.01 8,00   2,00 2,00 2,00 2,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 8,00   2,00 2,00 1,00 3,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 28,00   7,00 7,00 7,00 7,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 24,00   6,00 6,00 6,00 6,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 22,00   6,00 5,00 5,00 6,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar  20.05 5,00     5,00    
Alte obiecte de inventar 20.05.30 5,00     5,00    
Deplasari, detasari, transferari  20.06 6,00   1,00 2,00 2,00 1,00
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 6,00   1,00 2,00 2,00 1,00
Pregatire profesionala 20.13 8,00   2,00 2,00 2,00 2,00
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  51SF 2,00         2,00
Transferuri curente  51.01 2,00         2,00
Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2,00         2,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 150,00   20,00 50,00 50,00 30,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE  71 150,00   20,00 50,00 50,00 30,00
Active fixe  71.01 150,00   20,00 50,00 50,00 30,00
Alte active fixe 71.01.30 150,00   20,00 50,00 50,00 30,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 546,30   126,70 149,30 143,40 126,90
Autoritati executive 51.02.01.03 546,30   126,70 149,30 143,40 126,90
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.02.10+ 54.02.50) 54.02 77,30   66,90 3,60 3,60 3,20
CHELTUIELI CURENTE  01 77,30   66,90 3,60 3,60 3,20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 14,30   3,90 3,60 3,60 3,20
Cheltuieli salariale in bani  10.01 11,20   2,80 2,80 2,80 2,80
Salarii de baza 10.01.01 11,20   2,80 2,80 2,80 2,80
Contributii  10.03 3,10   1,10 0,80 0,80 0,40
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2,20   0,60 0,60 0,60 0,40
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,10   0,10      
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0,60   0,20 0,20 0,20  
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,10   0,10      
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,10   0,10      
TITLUL V FONDURI DE REZERVA  50 63,00   63,00      
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 63,00   63,00      
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 63,00   63,00      
Alte servicii publice generale 54.02.50 14,30   3,90 3,60 3,60 3,20
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+ 61.02) 59.02 1,00     1,00    
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+ 61.02.05+ 61.02.50) 61.02 1,00     1,00    
CHELTUIELI CURENTE  01 1,00     1,00    
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 1,00     1,00    
Bunuri de natura obiectelor de inventar  20.05 1,00     1,00    
Alte obiecte de inventar 20.05.30 1,00     1,00    
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 1,00     1,00    
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02) 63.02 1.383,30   349,70 414,50 353,00 266,10
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50) 65.02 902,00   243,00 249,00 232,00 178,00
CHELTUIELI CURENTE  01 902,00   243,00 249,00 232,00 178,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 721,00   205,00 180,00 186,00 150,00
Cheltuieli salariale in bani  10.01 563,50   155,50 141,50 147,50 119,00
Salarii de baza 10.01.01 521,00   140,00 132,00 138,00 111,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 39,00   14,00 9,00 9,00 7,00
Alte sporuri 10.01.06 3,50   1,50 0,50 0,50 1,00
Contributii  10.03 157,50   49,50 38,50 38,50 31,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 116,00   36,00 29,00 29,00 22,00
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 7,80   1,20 2,20 2,20 2,20
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 22,90   9,50 4,70 4,70 4,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 5,60   1,10 1,50 1,50 1,50
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 5,20   1,70 1,10 1,10 1,30
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 142,00   21,00 50,00 46,00 25,00
Bunuri si servicii  20.01 102,00   18,00 37,00 27,00 20,00
Furnituri de birou 20.01.01 6,00   2,00 2,00   2,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00     3,00 1,00 1,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 47,00   5,00 19,00 15,00 8,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,00     3,00 3,00  
Transport 20.01.07 7,00   2,00 2,00 1,00 2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3,00   1,00 1,00   1,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 13,00   4,00 3,00 4,00 2,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 15,00   4,00 4,00 3,00 4,00
Reparatii curente 20.02 25,00     10,00 15,00  
Deplasari, detasari, transferari  20.06 10,00   3,00 3,00 2,00 2,00
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 10,00   3,00 3,00 2,00 2,00
Pregatire profesionala 20.13 5,00       2,00 3,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 31,00   15,00 16,00    
Ajutoare sociale  57.02 31,00   15,00 16,00    
Ajutoare sociale in natura 57.02.02 31,00   15,00 16,00    
TITLUL X ALTE CHELTUIELI  59 8,00   2,00 3,00   3,00
Burse 59.01 8,00   2,00 3,00   3,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02) 65.02.03 416,80   122,90 112,80 101,80 79,30
Invatamant prescolar 65.02.03.01 167,20   50,30 44,80 38,80 33,30
Invatamant primar 65.02.03.02 249,60   72,60 68,00 63,00 46,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 485,20   120,10 136,20 130,20 98,70
Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 485,20   120,10 136,20 130,20 98,70
Sanatate (cod 66.02.06+ 66.02.08+ 66.02.50) 66.02 30,80   7,90 8,10 7,90 6,90
CHELTUIELI CURENTE  01 30,80   7,90 8,10 7,90 6,90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 30,80   7,90 8,10 7,90 6,90
Cheltuieli salariale in bani  10.01 24,00   6,00 6,00 6,00 6,00
Salarii de baza 10.01.01 24,00   6,00 6,00 6,00 6,00
Contributii  10.03 6,80   1,90 2,10 1,90 0,90
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 5,00   1,30 1,50 1,50 0,70
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,20   0,10 0,10    
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,30   0,30 0,40 0,40 0,20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,10   0,10      
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati 10.03.05 0,20   0,10 0,10    
Servicii de sanatate publica 66.02.08 30,80   7,90 8,10 7,90 6,90
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50) 67.02 130,80   16,80 77,50 25,30 11,20
CHELTUIELI CURENTE  01 58,30   14,30 17,50 15,30 11,20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 30,30   8,30 7,50 7,30 7,20
Cheltuieli salariale in bani  10.01 23,10   6,00 5,70 5,70 5,70
Salarii de baza 10.01.01 23,10   6,00 5,70 5,70 5,70
Contributii  10.03 7,20   2,30 1,80 1,60 1,50
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 5,20   1,30 1,30 1,30 1,30
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,20   0,20      
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,30   0,40 0,40 0,30 0,20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,20   0,20      
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,30   0,20 0,10    
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 28,00   6,00 10,00 8,00 4,00
Bunuri si servicii  20.01 26,00   4,00 10,00 8,00 4,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 16,00   4,00 5,00 3,00 4,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10,00     5,00 5,00  
Bunuri de natura obiectelor de inventar  20.05 2,00   2,00      
Alte obiecte de inventar 20.05.30 2,00   2,00      
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 72,50   2,50 60,00 10,00  
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE  71 72,50   2,50 60,00 10,00  
Active fixe  71.01 72,50   2,50 60,00 10,00  
Constructii 71.01.01 70,00     60,00 10,00  
Alte active fixe 71.01.30 2,50   2,50      
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30) 67.02.03 78,30   14,30 27,50 25,30 11,20
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 13,60   5,20 2,90 2,80 2,70
Camine culturale 67.02.03.07 64,70   9,10 24,60 22,50 8,50
Servicii religioase 67.02.06 52,50   2,50 50,00    
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 68.02.11+ 68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) 68.02 319,70   82,00 79,90 87,80 70,00
CHELTUIELI CURENTE  01 319,70   82,00 79,90 87,80 70,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 128,70   43,00 42,90 42,80  
Cheltuieli salariale in bani  10.01 100,50   33,50 33,50 33,50  
Salarii de baza 10.01.01 100,50   33,50 33,50 33,50  
Contributii  10.03 28,20   9,50 9,40 9,30  
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 21,00   7,00 7,00 7,00  
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,70   0,30 0,20 0,20  
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 5,40   1,80 1,80 1,80  
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,20   0,10 0,10    
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,90   0,30 0,30 0,30  
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 84,00   21,00 21,00 21,00 21,00
Bunuri si servicii  20.01 84,00   21,00 21,00 21,00 21,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 84,00   21,00 21,00 21,00 21,00
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  51SF 14,00   3,00 4,00 4,00 3,00
Transferuri curente  51.01 14,00   3,00 4,00 4,00 3,00
Transferuri catre institutii publice 51.01.01 14,00   3,00 4,00 4,00 3,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 93,00   15,00 12,00 20,00 46,00
Ajutoare sociale  57.02 93,00   15,00 12,00 20,00 46,00
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 93,00   15,00 12,00 20,00 46,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 159,70   48,00 47,90 52,80 11,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 159,70   48,00 47,90 52,80 11,00
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 14,00   3,00 4,00 4,00 3,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02) 68.02.15 62,00   10,00 7,00 10,00 35,00
Ajutor social 68.02.15.01 62,00   10,00 7,00 10,00 35,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 84,00   21,00 21,00 21,00 21,00
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02) 69.02 1.600,10   112,80 378,50 576,40 532,40
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50) 70.02 1.526,10   94,80 359,50 557,40 514,40
CHELTUIELI CURENTE  01 73,10   19,80 19,50 19,40 14,40
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 18,10   4,80 4,50 4,40 4,40
Cheltuieli salariale in bani  10.01 14,00   3,50 3,50 3,50 3,50
Salarii de baza 10.01.01 14,00   3,50 3,50 3,50 3,50
Contributii  10.03 4,10   1,30 1,00 0,90 0,90
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2,90   0,80 0,70 0,70 0,70
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,10   0,10      
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0,80   0,20 0,20 0,20 0,20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,10   0,10      
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,20   0,10 0,10    
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 55,00   15,00 15,00 15,00 10,00
Bunuri si servicii  20.01 55,00   15,00 15,00 15,00 10,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 55,00   15,00 15,00 15,00 10,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 1.453,00   75,00 340,00 538,00 500,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE  71 1.453,00   75,00 340,00 538,00 500,00
Active fixe  71.01 1.453,00   75,00 340,00 538,00 500,00
Constructii 71.01.01 1.348,00     310,00 538,00 500,00
Alte active fixe 71.01.30 105,00   75,00 30,00    
Locuinte (cod 70.02.03.01+ 70.02.03.30) 70.02.03 1.270,00     270,00 500,00 500,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 1.270,00     270,00 500,00 500,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02) 70.02.05 118,10   74,80 34,50 4,40 4,40
Alimentare cu apa 70.02.05.01 118,10   74,80 34,50 4,40 4,40
Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 55,00   15,00 15,00 15,00 10,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 83,00   5,00 40,00 38,00  
Protectia mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06) 74.02 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
CHELTUIELI CURENTE  01 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
Bunuri si servicii  20.01 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02) 74.02.05 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
Salubritate 74.02.05.01 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02) 79.02 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.06+ 84.02.50) 84.02 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
CHELTUIELI CURENTE  01 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
Bunuri si servicii  20.01 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 47,00   34,00 13,00    
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 51,00   8,00 27,00 8,00 8,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
Drumuri si poduri 84.02.03.01 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02            
REZERVE 97.02            
EXCEDENT (cod 98.02.96+98.02.97) 98.02            
Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96            
Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97            
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97) 99.02            
Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96            
Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97            
 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02) 49.02 2.030,50   600,60 536,90 486,40 406,60
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 1.228,50   353,60 314,90 320,40 239,60
Cheltuieli salariale in bani  10.01 965,50   273,00 247,50 253,50 191,50
Salarii de baza 10.01.01 884,60   247,90 228,40 234,40 173,90
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 39,00   14,00 9,00 9,00 7,00
Alte sporuri 10.01.06 15,90   4,60 3,60 3,60 4,10
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 26,00   6,50 6,50 6,50 6,50
Contributii  10.03 263,00   80,60 67,40 66,90 48,10
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 193,40   58,10 50,10 50,10 35,10
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 10,10   2,30 2,70 2,70 2,40
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 44,30   15,40 10,70 10,60 7,60
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 6,60   1,80 1,70 1,60 1,50
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati 10.03.05 0,20   0,10 0,10    
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 8,40   2,90 2,10 1,90 1,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 591,00   149,00 187,00 142,00 113,00
Bunuri si servicii  20.01 529,00   141,00 164,00 119,00 105,00
Furnituri de birou 20.01.01 14,00   4,00 4,00 2,00 4,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00     3,00 1,00 1,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 71,00   11,00 26,00 19,00 15,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,00     3,00 3,00  
Transport 20.01.07 7,00   2,00 2,00 1,00 2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 31,00   8,00 8,00 7,00 8,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 307,00   98,00 82,00 70,00 57,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 88,00   18,00 36,00 16,00 18,00
Reparatii curente 20.02 25,00     10,00 15,00  
Bunuri de natura obiectelor de inventar  20.05 8,00   2,00 6,00    
Alte obiecte de inventar 20.05.30 8,00   2,00 6,00    
Deplasari, detasari, transferari  20.06 16,00   4,00 5,00 4,00 3,00
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 16,00   4,00 5,00 4,00 3,00
Pregatire profesionala 20.13 13,00   2,00 2,00 4,00 5,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA  50 63,00   63,00      
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 63,00   63,00      
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  51SF 16,00   3,00 4,00 4,00 5,00
Transferuri curente  51.01 16,00   3,00 4,00 4,00 5,00
Transferuri catre institutii publice 51.01.01 16,00   3,00 4,00 4,00 5,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 124,00   30,00 28,00 20,00 46,00
Ajutoare sociale  57.02 124,00   30,00 28,00 20,00 46,00
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 93,00   15,00 12,00 20,00 46,00
Ajutoare sociale in natura 57.02.02 31,00   15,00 16,00    
TITLUL X ALTE CHELTUIELI  59 8,00   2,00 3,00   3,00
Burse 59.01 8,00   2,00 3,00   3,00
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02) 50.02 473,60   173,60 102,90 97,00 100,10
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 396,30   106,70 99,30 93,40 96,90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 285,30   80,70 68,30 68,40 67,90
Cheltuieli salariale in bani  10.01 229,20   65,70 54,50 54,50 54,50
Salarii de baza 10.01.01 190,80   56,10 44,90 44,90 44,90
Alte sporuri 10.01.06 12,40   3,10 3,10 3,10 3,10
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 26,00   6,50 6,50 6,50 6,50
Contributii  10.03 56,10   15,00 13,80 13,90 13,40
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 41,10   11,10 10,00 10,00 10,00
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00   0,30 0,20 0,30 0,20
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 12,00   3,00 3,00 3,00 3,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,30   0,10 0,10 0,10  
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,70   0,50 0,50 0,50 0,20
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 109,00   26,00 31,00 25,00 27,00
Bunuri si servicii  20.01 90,00   23,00 22,00 21,00 24,00
Furnituri de birou 20.01.01 8,00   2,00 2,00 2,00 2,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 8,00   2,00 2,00 1,00 3,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 28,00   7,00 7,00 7,00 7,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 24,00   6,00 6,00 6,00 6,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 22,00   6,00 5,00 5,00 6,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar  20.05 5,00     5,00    
Alte obiecte de inventar 20.05.30 5,00     5,00    
Deplasari, detasari, transferari  20.06 6,00   1,00 2,00 2,00 1,00
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 6,00   1,00 2,00 2,00 1,00
Pregatire profesionala 20.13 8,00   2,00 2,00 2,00 2,00
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  51SF 2,00         2,00
Transferuri curente  51.01 2,00         2,00
Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2,00         2,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 396,30   106,70 99,30 93,40 96,90
Autoritati executive 51.02.01.03 396,30   106,70 99,30 93,40 96,90
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.02.10+ 54.02.50) 54.02 77,30   66,90 3,60 3,60 3,20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 14,30   3,90 3,60 3,60 3,20
Cheltuieli salariale in bani  10.01 11,20   2,80 2,80 2,80 2,80
Salarii de baza 10.01.01 11,20   2,80 2,80 2,80 2,80
Contributii  10.03 3,10   1,10 0,80 0,80 0,40
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2,20   0,60 0,60 0,60 0,40
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,10   0,10      
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0,60   0,20 0,20 0,20  
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,10   0,10      
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,10   0,10      
TITLUL V FONDURI DE REZERVA  50 63,00   63,00      
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 63,00   63,00      
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 63,00   63,00      
Alte servicii publice generale 54.02.50 14,30   3,90 3,60 3,60 3,20
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+ 61.02) 59.02 1,00     1,00    
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+ 61.02.05+ 61.02.50) 61.02 1,00     1,00    
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 1,00     1,00    
Bunuri de natura obiectelor de inventar  20.05 1,00     1,00    
Alte obiecte de inventar 20.05.30 1,00     1,00    
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 1,00     1,00    
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02) 63.02 1.310,80   347,20 354,50 343,00 266,10
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50) 65.02 902,00   243,00 249,00 232,00 178,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 721,00   205,00 180,00 186,00 150,00
Cheltuieli salariale in bani  10.01 563,50   155,50 141,50 147,50 119,00
Salarii de baza 10.01.01 521,00   140,00 132,00 138,00 111,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 39,00   14,00 9,00 9,00 7,00
Alte sporuri 10.01.06 3,50   1,50 0,50 0,50 1,00
Contributii  10.03 157,50   49,50 38,50 38,50 31,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 116,00   36,00 29,00 29,00 22,00
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 7,80   1,20 2,20 2,20 2,20
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 22,90   9,50 4,70 4,70 4,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 5,60   1,10 1,50 1,50 1,50
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 5,20   1,70 1,10 1,10 1,30
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 142,00   21,00 50,00 46,00 25,00
Bunuri si servicii  20.01 102,00   18,00 37,00 27,00 20,00
Furnituri de birou 20.01.01 6,00   2,00 2,00   2,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00     3,00 1,00 1,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 47,00   5,00 19,00 15,00 8,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,00     3,00 3,00  
Transport 20.01.07 7,00   2,00 2,00 1,00 2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3,00   1,00 1,00   1,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 13,00   4,00 3,00 4,00 2,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 15,00   4,00 4,00 3,00 4,00
Reparatii curente 20.02 25,00     10,00 15,00  
Deplasari, detasari, transferari  20.06 10,00   3,00 3,00 2,00 2,00
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 10,00   3,00 3,00 2,00 2,00
Pregatire profesionala 20.13 5,00       2,00 3,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 31,00   15,00 16,00    
Ajutoare sociale  57.02 31,00   15,00 16,00    
Ajutoare sociale in natura 57.02.02 31,00   15,00 16,00    
TITLUL X ALTE CHELTUIELI  59 8,00   2,00 3,00   3,00
Burse 59.01 8,00   2,00 3,00   3,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02) 65.02.03 416,80   122,90 112,80 101,80 79,30
Invatamant prescolar 65.02.03.01 167,20   50,30 44,80 38,80 33,30
Invatamant primar 65.02.03.02 249,60   72,60 68,00 63,00 46,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 485,20   120,10 136,20 130,20 98,70
Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 485,20   120,10 136,20 130,20 98,70
Sanatate (cod 66.02.06+ 66.02.08+ 66.02.50) 66.02 30,80   7,90 8,10 7,90 6,90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 30,80   7,90 8,10 7,90 6,90
Cheltuieli salariale in bani  10.01 24,00   6,00 6,00 6,00 6,00
Salarii de baza 10.01.01 24,00   6,00 6,00 6,00 6,00
Contributii  10.03 6,80   1,90 2,10 1,90 0,90
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 5,00   1,30 1,50 1,50 0,70
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,20   0,10 0,10    
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,30   0,30 0,40 0,40 0,20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,10   0,10      
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati 10.03.05 0,20   0,10 0,10    
Servicii de sanatate publica 66.02.08 30,80   7,90 8,10 7,90 6,90
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50) 67.02 58,30   14,30 17,50 15,30 11,20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 30,30   8,30 7,50 7,30 7,20
Cheltuieli salariale in bani  10.01 23,10   6,00 5,70 5,70 5,70
Salarii de baza 10.01.01 23,10   6,00 5,70 5,70 5,70
Contributii  10.03 7,20   2,30 1,80 1,60 1,50
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 5,20   1,30 1,30 1,30 1,30
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,20   0,20      
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,30   0,40 0,40 0,30 0,20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,20   0,20      
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,30   0,20 0,10    
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 28,00   6,00 10,00 8,00 4,00
Bunuri si servicii  20.01 26,00   4,00 10,00 8,00 4,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 16,00   4,00 5,00 3,00 4,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10,00     5,00 5,00  
Bunuri de natura obiectelor de inventar  20.05 2,00   2,00      
Alte obiecte de inventar 20.05.30 2,00   2,00      
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30) 67.02.03 58,30   14,30 17,50 15,30 11,20
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 13,60   5,20 2,90 2,80 2,70
Camine culturale 67.02.03.07 44,70   9,10 14,60 12,50 8,50
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 68.02.11+ 68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) 68.02 319,70   82,00 79,90 87,80 70,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 128,70   43,00 42,90 42,80  
Cheltuieli salariale in bani  10.01 100,50   33,50 33,50 33,50  
Salarii de baza 10.01.01 100,50   33,50 33,50 33,50  
Contributii  10.03 28,20   9,50 9,40 9,30  
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 21,00   7,00 7,00 7,00  
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,70   0,30 0,20 0,20  
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 5,40   1,80 1,80 1,80  
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,20   0,10 0,10    
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,90   0,30 0,30 0,30  
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 84,00   21,00 21,00 21,00 21,00
Bunuri si servicii  20.01 84,00   21,00 21,00 21,00 21,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 84,00   21,00 21,00 21,00 21,00
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  51SF 14,00   3,00 4,00 4,00 3,00
Transferuri curente  51.01 14,00   3,00 4,00 4,00 3,00
Transferuri catre institutii publice 51.01.01 14,00   3,00 4,00 4,00 3,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 93,00   15,00 12,00 20,00 46,00
Ajutoare sociale  57.02 93,00   15,00 12,00 20,00 46,00
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 93,00   15,00 12,00 20,00 46,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 159,70   48,00 47,90 52,80 11,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 159,70   48,00 47,90 52,80 11,00
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 14,00   3,00 4,00 4,00 3,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02) 68.02.15 62,00   10,00 7,00 10,00 35,00
Ajutor social 68.02.15.01 62,00   10,00 7,00 10,00 35,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 84,00   21,00 21,00 21,00 21,00
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02) 69.02 147,10   37,80 38,50 38,40 32,40
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50) 70.02 73,10   19,80 19,50 19,40 14,40
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 18,10   4,80 4,50 4,40 4,40
Cheltuieli salariale in bani  10.01 14,00   3,50 3,50 3,50 3,50
Salarii de baza 10.01.01 14,00   3,50 3,50 3,50 3,50
Contributii  10.03 4,10   1,30 1,00 0,90 0,90
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2,90   0,80 0,70 0,70 0,70
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,10   0,10      
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0,80   0,20 0,20 0,20 0,20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,10   0,10      
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,20   0,10 0,10    
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 55,00   15,00 15,00 15,00 10,00
Bunuri si servicii  20.01 55,00   15,00 15,00 15,00 10,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 55,00   15,00 15,00 15,00 10,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02) 70.02.05 18,10   4,80 4,50 4,40 4,40
Alimentare cu apa 70.02.05.01 18,10   4,80 4,50 4,40 4,40
Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 55,00   15,00 15,00 15,00 10,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06) 74.02 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
Bunuri si servicii  20.01 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02) 74.02.05 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
Salubritate 74.02.05.01 74,00   18,00 19,00 19,00 18,00
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02) 79.02 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.06+ 84.02.50) 84.02 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII  20 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
Bunuri si servicii  20.01 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 47,00   34,00 13,00    
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 51,00   8,00 27,00 8,00 8,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
Drumuri si poduri 84.02.03.01 98,00   42,00 40,00 8,00 8,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02            
REZERVE 97.02            
EXCEDENT (cod 98.02.96+98.02.97) 98.02            
Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96            
Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97            
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97) 99.02            
Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96            
Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97            
 
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02) 49.02 1.675,50   97,50 450,00 598,00 530,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 1.675,50   97,50 450,00 598,00 530,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE  71 1.675,50   97,50 450,00 598,00 530,00
Active fixe  71.01 1.675,50   97,50 450,00 598,00 530,00
Constructii 71.01.01 1.418,00     370,00 548,00 500,00
Alte active fixe 71.01.30 257,50   97,50 80,00 50,00 30,00
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02) 50.02 150,00   20,00 50,00 50,00 30,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 150,00   20,00 50,00 50,00 30,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 150,00   20,00 50,00 50,00 30,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE  71 150,00   20,00 50,00 50,00 30,00
Active fixe  71.01 150,00   20,00 50,00 50,00 30,00
Alte active fixe 71.01.30 150,00   20,00 50,00 50,00 30,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 150,00   20,00 50,00 50,00 30,00
Autoritati executive 51.02.01.03 150,00   20,00 50,00 50,00 30,00
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02) 63.02 72,50   2,50 60,00 10,00  
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50) 67.02 72,50   2,50 60,00 10,00  
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 72,50   2,50 60,00 10,00  
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE  71 72,50   2,50 60,00 10,00  
Active fixe  71.01 72,50   2,50 60,00 10,00  
Constructii 71.01.01 70,00     60,00 10,00  
Alte active fixe 71.01.30 2,50   2,50      
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30) 67.02.03 20,00     10,00 10,00  
Camine culturale 67.02.03.07 20,00     10,00 10,00  
Servicii religioase 67.02.06 52,50   2,50 50,00    
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02) 69.02 1.453,00   75,00 340,00 538,00 500,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50) 70.02 1.453,00   75,00 340,00 538,00 500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 1.453,00   75,00 340,00 538,00 500,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE  71 1.453,00   75,00 340,00 538,00 500,00
Active fixe  71.01 1.453,00   75,00 340,00 538,00 500,00
Constructii 71.01.01 1.348,00     310,00 538,00 500,00
Alte active fixe 71.01.30 105,00   75,00 30,00    
Locuinte (cod 70.02.03.01+ 70.02.03.30) 70.02.03 1.270,00     270,00 500,00 500,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 1.270,00     270,00 500,00 500,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02) 70.02.05 100,00   70,00 30,00    
Alimentare cu apa 70.02.05.01 100,00   70,00 30,00    
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 83,00   5,00 40,00 38,00  
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02            
REZERVE 97.02            
EXCEDENT (cod 98.02.96+98.02.97) 98.02            
Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96            
Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97            
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97) 99.02            
Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96            
Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97            
  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..........................................