Judetul Harghita
Comuna Bilbor
Formular: 11/02
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTIIDETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE PE ANUL 2012
- mii lei -
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod
indicator
Total an
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.17+ 45.10) 00.01 1.515,50 213,20 306,90 473,70 521,70
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+ 00.12) 00.02 1.515,50 213,20 306,90 473,70 521,70
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+ 00.14) 00.12 1.515,50 213,20 306,90 473,70 521,70
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 1.483,50 205,20 298,90 465,70 513,70
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50) 30.10 1.483,50 205,20 298,90 465,70 513,70
Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 1.059,50 99,20 192,90 359,70 407,70
Alte venituri din proprietate 30.10.50 424,00 106,00 106,00 106,00 106,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10) 00.14 32,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+ 33.10.08+ 33.10.09+ 33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19+ 33.10.20+ 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50) 33.10 32,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 32,00 8,00 8,00 8,00 8,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.17) 00.01 1.515,50 213,20 306,90 473,70 521,70
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+ 00.12) 00.02 1.515,50 213,20 306,90 473,70 521,70
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+ 00.14) 00.12 1.515,50 213,20 306,90 473,70 521,70
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 1.483,50 205,20 298,90 465,70 513,70
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50) 30.10 1.483,50 205,20 298,90 465,70 513,70
Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 1.059,50 99,20 192,90 359,70 407,70
Alte venituri din proprietate 30.10.50 424,00 106,00 106,00 106,00 106,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10) 00.14 32,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+ 33.10.08+ 33.10.09+ 33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19+ 33.10.20+ 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50) 33.10 32,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 32,00 8,00 8,00 8,00 8,00

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+ 45.10) - TOTAL 00.01
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..........................................