PRIMARIA COMUNEI BILBOR

Judetul Harghita

Secretar cv

 

 

INFORMAŢII PERSONALE

 

Nume şi prenume

 

RUNCAN DAN ADRIAN

E-mail

 

primaria_bilbor@yahoo.com, cjadi68@yahoo.com

Telefon

 

0742-166019, 0266-355004,

Naţionalitate

 

Română

Data naşterii

 

27.11.1968

EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ

 

            Data (de la – până la)

 

15.12.2010 –  prezent

• Numele şi adresa angajatorului

 

Primaria comunei Bilbor

Tipul de activitate sau sectorul

 

Administra’ie publica locala

Ocupaţia sau poziţia deţinută

 

SECRETAR

Data de la pina la

 

12.07.2004 – 15.12.2010

• Numele şi adresa angajatorului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita

• Tipul de activitate sau sectorul

 

Instituţie publică, funcţionar public de execuţie

• Ocupaţia sau poziţia deţinută

 

Consilier juridic

·         Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Verificarea legalitaţii actelor emise de instituţie, sprijin  şi îndrumare în administraţia publică

            Data (de la – până la)

 

23.09.2002 –  31.05.2004

• Numele şi adresa angajatorului

 

Cooperativa Meşteşugareasca ,,Calimanu” Topliţa

• Tipul de activitate sau sectorul

 

Producţie

• Ocupaţia sau poziţia deţinută

 

Consilier juridic

• Data (de la – până la)

 

01.01.2001 – 23.09.2002

• Numele şi adresa angajatorului

 

S.C CARPATEX S.R.L

• Tipul de activitate sau sectorul

 

Producţie

• Ocupaţia sau poziţia deţinută

 

Consilier juridic   

     Educaţie şi formare

 

• Data (de la – până la)

 

2005 - 2007

• Numele şi felul organizaţiei furnizoare de educaţie sau training

 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept ,,Simion Barnuţiu” Studii de Securitate

• Principalele teme/abilităţi profesionale acoperite

 

Master în Modernizarea administraţiei publice prin prisma aquis-lui comunitar

• Diploma obţinută

 

Diplomă de Master

• Titlu acordat

 

Magister Artium (MA) în Administraţie Publica

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Data (de la – până la)

 

2007

• Numele şi felul organizaţiei furnizoare de educaţie sau  training

 

SC CET CENTRUL EUROPEAN DE TRAINING

• Principalele teme/abilităţi profesionale acoperite

 

Managementul Resurselor Umane

 

• Data (de la – până la)

 

2007

• Numele şi felul organizaţiei furnizoare de educaţie sau training

 

CERTO BEST GROUP

• Principalele teme/abilităţi profesionale acoperite

 

Managementul Achiziţiilor pPblice

 

 

 

• Data (de la – până la)

 

2006

• Numele şi felul organizaţiei furnizoare de educaţie sau training

 

Centrul Regional de formare contiua pentru Administraţia Publică Timişoara

• Principalele teme/abilităţi profesionale acoperite

 

Managementul Instituţiilor Publice

 

• Data (de la – până la)

 

2005

• Numele şi felul organizaţiei furnizoare de educaţie sau training

 

Centrul Regional de formare contiuă Timişoara

• Principalele teme/abilităţi profesionale acoperite

 

Managementul Resurselor Umane

 

 

 

• Data (de la – până la)

 

1994 - 1999

• Numele şi felul organizaţiei furnizoare de educaţie sau training

 

Universitatea ,,George Bariţiu” Braşov

• Principalele teme/abilităţi profesionale acoperite

 

Ştiinţe juridice

• Diploma obţinută

 

Diplomă de Licenţă

• Titlu acordat

 

Licenţiat în ştiinţe juridice

 

Abilităţi personale şi competenţe

 

Limba maternă

 

Română

Limbă străină

 

Maghiara şi Engleză

• Citit

 

bine

• Scris

 

slab

• Vorbit

 

bine

 

 

 

 

Abilităţi şi competenţe sociale

 

Seriozitate, consecvenţă, sociabilitate, comunicativitate

 

Abilităţi şi competenţe  organizatorice

 

 

Aptitudini pentru organizarea lucrului în echipă, receptivitate la nou,  capacitatea de analiză şi sinteză, coerenţa in redactare lucrărilor, utilizarea eficientă a timpului de lucru, asumarea responsabilitaţilor în rezolvarea sarcinilor de serviciu, capacitate de autoperfecţonare şi valorificarea experienţei dobândite, capacitate de indrumare, spirit de iniţiativă, cooperare şi colaborare, capacitatea de a planifica şi a acţiona strategic, respectarea termenelor stabilite pentru realizarea lucrărilor, promtitudine în preluarea sarcinilor, obiectivitate în luarea deciziilor, dinamism, capacitate de previziune...

Abilităţi şi competenţe tehnice

 

 

Utilizare foarte bună a calculatorului (Windows, Word, Excel şi Internet), Certificat ECDL Start, programul ACCES

Alte abilităţi şi competenţe

 

 

Cunoscător al administraţiei publice locale e

Carnet de conducere

 

Categoria B,C, E