Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Agenda conducerii

Program de audiențe

Primar:

Marți 11:00 – 13:00
Joi 11:00 – 13:00

Viceprimar:

Luni 11:00 – 13:00
Miercuri 11:00 – 13:00

Secretar:

Miercuri 11:00 – 13:00

Ce este registrul ?

Operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor.

Obiectivul RUTI este de a crea cadrul în care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civilă să se înregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții: să preia o inițiativă de politică publică sau să modifice o politică publică existentă iar, pe de altă parte, decidenții să confirme întălnirile directe cu aceștia,asigurându-se transparența și minime reguli de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului. Transparența actului decizional presupune implicarea întregii societăți în acest proces.

Grupurile specializate din societatea civilă vizate de RUTI sunt reprezentate de: societate cu personalitate juridică, asociații, fundații și federații, organizații religioase / a cultelor sau asociate unui cult, organizație sindicală, organizație patronală, camere de comerț, structuri asociative ale administrației publice locale, alte tipuri de organizații legal constituite, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi de familie, cabinete individuale, cabinete asociate, societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică.

Acestea se pot înscrie, în mod voluntar, accesând formularul de înscriere și asumandu-și respectarea Codului de conduită RUTI. Actualizarea informatiilor se va face ori de câte ori este cazul, dar nu mai târziu de un interval de 6 luni. Pentru informații detaliate despre înscriere, Secretariatul General al Guvernului pune la dispoziție un ghid privind înscrierea grupurilor specializate.

Decidenții sunt reprezentați de: Prim-Ministrul României, Secretarul General al Guvernului, miniștri, secretari de stat, consilieri de stat și conducători cu rang de demnitar ai altor instituții sau organe centrale ale administrației publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor. Acesția vor afișa agenda zilnică a întălnirilor.

Deciziile luate la nivelul Executivului au un impact economic și social direct asupra a milioane de români, astfel că felul în care acestea sunt adoptate trebuie să fie bazat pe un proces cât mai transparent posibil, deschis în mod egal tuturor părtilor interesate de deciziile publice, participativ, în toate etapele. În acest context, Guvernul României își manifestă întreaga disponibilitate de a interacționa în mod echidistant, încă din etapa de identificare a nevoilor ce stau la baza unei viitoare politici publice și pănă la faza de adoptare, cu toate părțile interesate și specializate în procesele de elaborare a deciziilor publice, într-un climat de transparență, bazat pe valori constând în responsabilitate și respect reciproc.

Care sunt facilitățile ?

Beneficiile grupurilor specializate care își asumă acest standard de conduită și transparență în interacțiunea cu instituțiile publice, prin înscriere în RUTI, sunt următoarele:

– accesul primordial la o serie de servicii precum E-Consultare (buletinul actelor normative aflate în consultare publică) sau E-Dezbatere (Calendarul Dezbaterilor Publice de la nivel central) realizate de SGG cu scopul facilitării cunoașterii, cu promptitudine, a priorităților de reglementare;

– participarea la întălniri de lucru organizate între membrii RUTI și reprezentanții autorităților publice centrale, RUTI asumându-și impulsionarea interacțiunii între membri;

– posibilitatea întălnirii directe, institutionale, cu factorii de decizie;

– participarea decidenților sau a persoanelor desemnate la evenimentele organizate de grupurile specializate înscrise în RUTI;

– evidențierea pe documentele proprii a înregistrării în RUTI, ca o garanție a recunoașterii comportamentului transparent în relația cu autoritățile administrației publice centrale.

Platforma RUTI poate fi vizualizată aici

Ultima actualizare: 16:06 | 4.07.2024

Sari la conținut