Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Localizare

Comuna Bilbor este o localitate montană deosebit de pitorească, așezată la poalele munților Călimani, la izvoarele Bistricioarei. Astăzi se cunoaște etimologia slavonă a numelui localității provenind de la Bielbar (locul bradului alb).
Localiatea este înconjurată de munți acoperiți de întinse păduri de conifere.

Această depresiune intramontană se prezintă ca un platou înalt, brăzdat de câteva cursuri de pârâie, cel mai important fiind Bistricioara, afluent, mai demult, al Bistriței, dar care astăzi își varsă apele în lacul de acumulare de la Bicaz. Platoul este străjuit de masivele muntoase ale Calimanilor, Bistriței și Giurgeului, care îl înconjoară că niște ziduri ale unei cetăți.

 

Comuna BILBOR este amplasată în partea nordică a județului Harghita și se află pe Valea Bistricioarei la o altitudine de 900-1053 m, fiind compusă din:
– localitatea centru de comună BILBOR
– localitatea componentă RĂCHITIȘ

Limita nordică a unității administrativ teritoriale de bază este formată de limita de județ înspre Suceava, cea vestică este formată de limita orașului Toplița, iar cea sudică fiind formată de limita stațiunii Borsec și a comunei Corbu. Rețeaua hidrografică aparține de bazinul hidrografic al Siretului încadrându-se în regimul pluvial de tip carpatic, prezent prin pârăul Bistricioara și afluenții săi. Apele subterane sunt reprezentate atât de izvoare de ape minerale cât și de izvoare de ape dulci. Clima este temperat-continental-depresionară și este caracterizată de o temperatură medie anuală de 7-8 grade C.

Accesibilitate:
Accesul în comuna Bilbor se face prin:
– Drumul Județean D.J.174A cu acces direct la D.N.15 (Toplița-Borsec-Capu Corbului-Tulgheș-Piatra Neamț).
– Drumul Județean D.J.174B cu acces direct la D.N.15 (Toplița-Borsec-Capu Corbului-Tulgheș-Piatra Neamț), în localitatea Capu Corbului.

Ultima actualizare: 16:06 | 4.07.2024

Sari la conținut